ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
คลังบทความ

ค้นหา 

  • จัดส่งใบสำคัญจ่ายเงินอุดหนุน

    กรุณาจัดส่งใบสำคัญจ่าย เงินอุดหนุนต่างๆ โดยด่วนเพราะกองคลังจะจัดเก็บภาษี (5,000 ทุกชุด) - ภา...
  • แจ้งใบสำคัญจ่าย

    หน่วยงานสาขาวิทยบริการฯ ดังต่อไปนี้ 1. จ.อำนาจเจริญ 2. จ.นครศรีธรรมราช3. จ.ขอนแก่น4. จ.ตรัง 5. จ.หนอง...