ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 11:25 น.

 


 

หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559

ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงาน รับเอกสารหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารประกอบการยืนแบบแสดงรายการเสียภาษี
ที่กองคลัง
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปได้

หากสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่มหาวิทยาลัย 

ให้ติดต่อ น.ส.ประทุม ผลสะอาด โทร. 02-310-8052

แนวปฎิบัติเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 
รับใบสำคัญสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 18:03 น.

 

แจ้งเพื่อทราบ

เจ้าหน้าที่การเงินทุกคณะ

รับใบสำคัญเงินอุดหนุน สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

ที่คุณพรทิพย์ ตู้ทอง ชั้น 1 กองคลัง 

 
ประกาศ ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญรับเงินบุคลากรที่อบรมภาษาที่สอง และ เงินโบนัส
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2016 เวลา 16:31 น.

 

ประกาศ ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญรับเงินบุคลากรที่อบรมภาษาที่สอง และ เงินโบนัส มารับได้ที่ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง กองคลัง ใน วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2548
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 เวลา 11:40 น.

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2548

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2548 ...Click...

 

 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรองจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการลูกจางประจำ และข้าราชการบำนาญ
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 เวลา 10:11 น.

 

  • เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรองจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการลูกจางประจำ และข้าราชการบำนาญ...คลิกอ่านรายละเอียด....

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 18

สถิติ

สมาชิก : 5260
Content : 269
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 944849