วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
กองคลังขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน กรุณาส่งคืนใบสำคัญรับเงิน เดือน พ.ค., ส.ค. และ ก.ย. 2560
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 18:10 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

กองคลังขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน กรุณาส่งคืนใบสำคัญรับเงิน เดือน พ.ค., ส.ค. และ ก.ย. 2560 ให้แล้วเสร็จก่อน เงินอุดหนุนภาษาต่างประเทศและเงินอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

 

 
เอกสารการฝึกอบรม egp รุ่นที่ 1, 2, 3 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-30 พฤศจิกายน 2560
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:20 น.

 

เอกสารการฝึกอบรม egp
รุ่นที่ 1, 2, 3 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-30 พฤศจิกายน  2560

 1. คู่มือ e-market ฉบับย่อ ...click...
 2. คู่มือ e-Bidding_ฉบับย่อ  ...click...
 3. คู่มือการเพิ่มโครงการ – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงื่อนไข : (ข)  ...click...
 4. ภาพรวม EGP ระยะที่ 4  ...click...
 5. คู่มือการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์  ...click...
 6. คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา  ...click...

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนตุลาคม2560
วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:03 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0701-6002,
6000-0012-0702-1002 - 6000-0012-0830-6006,
6000-0012-0830-7004 - 6000-0012-2930-8007,
6000-0012-2930-9005 - 6000-0012-3728-2004

 

 
ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือนกันยายน2560
วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:44 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลัง ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ประจำเดือน กันยายน 2560 ตามเอกสารที่แนบ

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน เรียงตามช่วงหมายเลขบัตร
6000-0012-0689-4003 - 6000-0012-0698-8003,
6000-0012-0698-9001 - 6000-0012-0717-9008,
6000-0012-0718-0006 - 6000-0012-2211-7009,
6000-0012-2211-8007 - 6000-0012-3728-2004

 

 
ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 เวลา 09:07 น.

 

ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง
รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2560)

ด้วยฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ตามกฎ ก.พ.อ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองคลังจึงขอเปิดระบบเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 แก่บุคลากรในแต่ละกลุ่มดังนี้

 1. ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 2. ลูกจ้างงบรายได้
 3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
 4. ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว
 5. พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ)

และขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างของมหาวิทยาลัย (www.fis.ru.ac.th) ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย โดยสามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมที่ได้ใช้งานในการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างรอบครั้งก่อน ... อ่าน บันทึกข้อความ

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 7 จาก 22

สถิติ

สมาชิก : 5270
Content : 289
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1000639