ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ระบบจ่ายตรงสำหรับบุคลากรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบได้ที่นี่ เข้าสู่ระบบจ่ายตรงใหม่

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมการสอบ
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 15:18 น.

 


กองคลัง ขอแจ้งเวียนแนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมการสอบ ตามมติ ก.บ.ม.ร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4.16 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 มีผลตั้งแต่การสอบซ่อมภาค 1/2559 เป็นต้นไป
...เอกสารแนบ...

 

 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2017 เวลา 23:20 น.

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กองคลัง รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. ข้าราชการและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนข้าราชการ (ลูกจ้างงบรายได้ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว)

  • แบบ ป.มร.1 (กองคลัง) click
  • แบบ ป.มร.2 (กองคลัง) click
  • แบบ ป.มร.3 (กองคลัง) click

2. ลูกจ้างประจำและบุคลากรที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำ [ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ)]

 

 
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 11:25 น.

 


 

หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559

ขอให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงาน รับเอกสารหนังสือรับรอง
การหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารประกอบการยืนแบบแสดงรายการเสียภาษี
ที่กองคลัง
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปได้

หากสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่มหาวิทยาลัย 

ให้ติดต่อ น.ส.ประทุม ผลสะอาด โทร. 02-310-8052

แนวปฎิบัติเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 
รับใบสำคัญสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 18:03 น.

 

แจ้งเพื่อทราบ

เจ้าหน้าที่การเงินทุกคณะ

รับใบสำคัญเงินอุดหนุน สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป

ที่คุณพรทิพย์ ตู้ทอง ชั้น 1 กองคลัง 

 
ประกาศ ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญรับเงินบุคลากรที่อบรมภาษาที่สอง และ เงินโบนัส
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2016 เวลา 16:31 น.

 

ประกาศ ขอให้ทุกหน่วยงานมารับใบสำคัญรับเงินบุคลากรที่อบรมภาษาที่สอง และ เงินโบนัส มารับได้ที่ คุณพรทิพย์ ตู้ทอง กองคลัง ใน วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 16

สถิติ

สมาชิก : 5250
Content : 241
เว็บลิงก์ : 28
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 902534