ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การตั้งค่า VPN-Client เพื่อเข้าใช้ระบบบัญชี 3 มิติ (สำหรับสาขาวิทยบริการฯ)
วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 23:41 น.

 

สำหรับสาขาวิทยบริการฯ ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติได้ ให้ทำการตั้งค่า vpn-client (ตามคู่มือด้านล่าง) และล็อกอินเข้าสู่ vpn-server ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถเข้าใช้ระบบบัญชี 3 มิติได้ สำหรับการใช้งาน internet ทั่วไป ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องล็อกอินเข้าสู่ vpn-server ครับ

ดูรายละเอียดการตั้งค่า vpn-client ได้ที่นี่

1. สำหรับเครื่อง windows xp

2. สำหรับเครื่อง windows 7

 

 
หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2014 เวลา 10:32 น.

 

มติที่ประชุม ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.14 ครั้งที่ 28/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557


เรื่อง หลักการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนประราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกาศใช้ หรือ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  • มติ ก.บ.ม.ร. click
  • เอกสารแนบ click

 

 
งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:08 น.

งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2014 เวลา 15:45 น.

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง คลิกที่นี่

 

 

 

 

 
Login e-GP ครั้งแรก
วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2013 เวลา 00:00 น.

 

ด่วน!!! ผู้สมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุใน ระบบ e-gp แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. โปรดทำการตรวจสอบ อีเมล์ ที่แจ้งไปยังระบบ e-gp เพื่อตรวจสอบการได้รับ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2. ให้ดำเนินการ login ครั้งแรก เพื่อดำเนินการแก้ไขรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้เริ่มเข้าสู่การดำเนินการในระบบ 3 มิติและ e-gp ระยะที่ 2
4. หน่วยงานใดที่ยังมิได้สมัครผู้ใช้งานระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-gp ขอให้เร่งดำเนินการและจัดส่ง “แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-gp” พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ให้กับกองคลังภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556  
 

--> คู่มือการ login ครั้งแรก คลิกที่นี่
--> บันทึกข้อความเรื่อง "การได้รับรหัสและการใช้งานระบบ 3 มิติและ e-gp ระยะที่ 2"
 
คลิกที่นี่ 

- กรณีไม่ได้รับ อีเมล์ หรือไม่สามารถการ login ครั้งแรกได้ สามารถติดต่อได้ที่

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบลงทะเบียน -หน่วยงานภาครัฐ    

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 เบอร์โทรภายใน 4647, 6956

 

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 25 จาก 29

สถิติ

สมาชิก : 5291
Content : 332
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1074091